Fotoclub De Rarekiek

Fotoclub De Rarekiek is opgericht op 9 september 1957 als Foto Kring Kiekend Flakkee. In 1963 werd gefuseerd met de diaclub De Kleurenzifters en in 1967 werd de naam De Rarekiek in gebruik genomen. De club groeide en bloeide vanaf de jaren '60 en telt momenteel ruim 35 leden. Hieronder een kort overzicht van de geschiedenis van de club.

 

1957

9 September 1957 werd door ellf personen, onder leiding van Dr. Gestman, in het voormalig hotel Spee aan het Marktveld te Sommelsdijk een fotoclub opgericht. De naam werd Foto Kring Kiekend Flakkee. Door middel van opdrachten werden de leden gestimuleerd foto's te maken en mee te nemen ter bespreking. Er volgde een tentoonstelling, lezingen en er werd uitgezien naar een clubhuis.

1960

Dat werd gevonden aan de Ring in Middelharnis. Eind 1960 werd het in gebruik genomen.De Commissaris van de Koningin in Zuid-Hooland opende het club huis. In die periode werd ook een diaclub "De Kleurenzifters" opgericht.

1963

Begin 1963 fuseerden beide clubs. De bekende fotograaf Wim Noordhoek kwam cursussen geven en daarmee werd een stevig fundament onder de club gelegd. Ook Robert Broere werd gevraagd een lezing te geven. Die lezing mondde uit in een begeleiding van de club die 15 jaar zou duren. Het niveau van de fotografie ging met sprongen omhoog en resultaten in wedstrijden van de fotobond bleven niet uit.

1967

In 1967 moest de club verhuizen naar een pand aan de Nieuwstraat in Middelharnis en kreeg de naam "De Rarekiek". Marga Jessurun was sinds 1966 voorzitter van de club en zou dat 10 jaar blijven doen. De club begon met de organisatie van tweejaarlijkse fotoweekenden in Motel Oostduin in Goedereede, die heel populair waren. Er werd geëxposeerd in Galerie De Welle in Sommelsdijk.

1972

In 1972 was de sloop van het clubhuis nabij en verhuisde de club opnieuw, nu naar de Kerkstraat in Sommelsdijk, een straatje uit de 17de eeuw. De club bleef zorgen voor een boeiend programma met veel bekende gastsprekers en sociale activiteiten. De eigen fotografie bleef op hoog niveau maar de basis zou wat breder mogen worden

1980

In 1980 werd een interne wedstrijd ingevoerd om de trofee voor beste foto en dia van het jaar, bekend als "De Beeldjes".

Medio jaren '80 nam de belangstelling van mensen van buiten Goeree-Overflakkee sterk toe en groeide het aantal leden van 25 tot boven de 40. De club maakte diverse trips naar Parijs

1990

Nadat Theo Mastenbroek gedurende ruim 10 jaar de voorzittershamer had gehanteerd nam Caty Pater die in 1990 over, acht jaar later afgelost door Ton van der Laan, die via Annemarie Vermaat het stokje doorgaf aan Wim Weeda. Inmiddels is Theo Mastenbroek weer voorzitter.

Bestond het fotowerk tot 1980 vrijwel uitsluitend uit zwart-wit foto's en dia's, vanaf dat jaar deed de kleurenfotografie binnen de club haar intrede. Vergroters voor kleur werden gebruikersvriendelijker en er kwamen goede materialen beschikbaar. De Rarekiekers stortten zich er enthousiast op, hoewel het in het begin niet meeviel.

1995

De volgende "revolutie", de digitale fotografie, werd eind jaren '90 razendsnel omarmd en soepel geïntegreerd in de club.De Rarekiek heeft graag contacten met andere clubs. Heel veel regionale en landelijke clubs hebben een bezoek aan het Kerkstraatje gebracht. Ook enkele buitenlandse clubs, zoals de Koninklijke Lierse fotoclub uit België en Lytham St. Annes Photographic Society uit Engeland zijn op bezoek geweest.

1997

In 1997 werd de fotomanifestatie, die de club in 1992 bij het 35 jarig bestaan organiseerde, herhaald en gaf de club een fotoboekje uit ter gelegenheid van dit 40-jarig bestaan. Hieronder het uithangbord dat boven de ingang van onze laatste twee clubhuizen hing.