Lid worden?

Fotoclub De Rarekiek is een actieve fotoclub van ongeveer 40leden, die zich vooral bezig houdt met de creatieve kant van de fotografie. De club probeert een platform te scheppen voor fotografen om hun eigen stijl en eigen gezicht in de fotografie verder te ontdekken en ontwikkelen.

Hiervoor organiseert de club van september tot midden juni ten minste drie maal per maand op vrijdag of op maandag een clubavond in de Melishof in Melissant op Goeree-Overflakkee, waarop allerlei aspecten van de fotografie aan bod komen. Dit zijn o.a.

Het belangrijkste aspect is de bespreking van foto-, en geprojecteerd werk met als doel door discussie, positieve kritiek en tips tot betere foto's te komen, vooral kijkend naar het beeld op de foto en in mindere mate de gebruikte techniek. Een gespreksleider stuurt de discussie.

Voor technische ondersteuning kun je ook bij individuele leden terecht. Verder worden er naar behoefte avonden georganiseerd waar vragen op technisch gebied aan bod komen en ook de webpagina's voor de leden en ons Youtube kanaal bieden wat veel gevraagde ondersteuning..

Heb je interesse? Kom gerust eens een paar avonden om te kijken of het klikt en neem eventueel wat foto's mee. Beslis daarna of je lid wilt worden.

De Rarekiek kent geen ballotage of iets in die geest.

De contributie bedraagt 55 euro per half jaar. Jeugdleden en studenten betalen de helft evenals medegezinsleden.

Opzegging van het lidmaatschap dient te gebeuren voor 1 december van het lopende kalenderjaar.

 

Voor informatie of om eens langs te komen, neem contact op met voorzitter Theo Mastenbroek, tel. 010-4588513 of via info @ rarekiek.nl